Allmänna villkor

Avbokningsvillkor:
Vill du avboka en eller flera platser så skall detta göras senast 7 arbetsdagar innan kursens start. Infinner sig inte anmäld deltagare vid kursens start kommer en avgift att debiteras på 50% av kursavgiften. Undantag kan göras t.ex. vid akut sjukdom.

Inställd utbildning:
Vi förebehåller oss rätten att 5 arbetsdagar innan kursens start ställa in eller senarelägga den om deltagarantalet blir för lågt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå kommer kursen att senareläggas.