Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän

Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.
Detta gäller oavsett vilken bransch eller i vilka sammanhang man genomför lyft.
Den gäller för såväl den som hanterar och genomför lyften med, tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning som för den som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det är.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Olyckor och tillbud är många och ibland med mycket tragisk utgång. Nästa alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Man ha kopplat fel, lyft fel, inte kontrollerat lyftanordningar eller lyftredskap.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning (tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers ) eller skall agera signalman vid lyft.
Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Dokumentation
Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23853:2006 samt riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi).
TA utbildning är ackrediterad utbildare av Sveriges Byggindustrier ( Bi )
 
Kursinnehåll
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker m.m.
Kurslängd
4 timmar

Pris
1700:-
 
Produktblad (pdf)

Trafikverket Sveriges Byggindustrier TYA Liftutbildningsrådet Brandskyddsforeningen Svenskenergi Byggnadsindustrins yrkesnämnd