Motorsågsarbete

Utbildningen ger dig kunskaper om hur avverkningsarbetet ska bli så säkert, skonsamt och trevligt som möjligt. Att arbeta med motorsåg omfattar många olika arbetssituationer med både enkla och mer komplicerade moment. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna.
 
Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda all personal som använder motorssågar.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:04 ”Användning av arbetsutrustning” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av motorsågen.  
 
Kursinnehåll
  • Säkerhetsregler
  • Motorsågens konstruktion och funktion
  • Skötsel och vård, säkerhetskontroll av motorsåg
  • Filning av kedja
  • Arbetsteknik och praktiska övningar
  • Enklare apteringsregler
Kurslängd
2-4 dagar beroende på förkunskaper och arbetsuppgifter
 
Trafikverket Sveriges Byggindustrier TYA Liftutbildningsrådet Brandskyddsforeningen Svenskenergi Byggnadsindustrins yrkesnämnd