Motorsågsutbildning

Utbildningen ger dig kunskaper om hur avverkningsarbetet ska bli så säkert, skonsamt och trevligt som möjligt. Att arbeta med motorsåg omfattar många olika arbetssituationer med både enkla och mer komplicerade moment. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med motorsågar eller röjsågar.

Lagstiftning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fastslår att alla som arbetar med motorsågar och röjsågar skall ha genomgått utbildning för den typ arbete som skall utföras.
Efter sista dec 2014 skall arbetsgivare som låter anställda använda motorkedjesåg utan rätt utbildning betala en sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.

AFS 2012:01 Användning av motorkedjesågar och röjsågar

Dokumentation

Vid avklarad utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Arbetsmiljöverket rekommenderar att detta förnyas efter fem år.

Ur kursinnehållet

 • Arbetsmiljöreger
 • Hantering av sågen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn
 • Konstruktion
 • Skötsel
 • Filning av kedja
 • Arbetsteknik och planering
 • Arbetssituationer
 • Riskbedömningar
 • Praktiska övningar
 • Prov