Atlas Copco

Uppdaterad

TA Utbildning har tecknat ett ramavtal med Atlas Copco gällande utbildningar i Heta Arbeten.
Avtalet sträcker sig över två år och gäller på samtliga Atlas Copcos anläggningar i Sverige.