Färre dödsfall i arbetet 2015

Uppdaterad

De senaste åren har ca 50 personer omkommit varje år i arbetsrelaterade olyckor. 2015 visade sig vara ett "bra" år.

Ungefär en i veckan har omkommit de senaste åren på svenska arbetsplatser. 2015 hamnade siffran på 38. Det är positiva nyheter tycker vi på TA Utbildning även om siffran givetvis borde vara noll.

”Kanske är det en avvikelse i form av slump eller så har företag och organisationer faktiskt arbetat bättre med sitt arbetsmiljöarbete. Framtiden kommer ge oss svaren”

Svante Andersson, Vd, TA utbildning

Här är Arbetsmiljövrekets rapport Statistik om dödsolyckor i arbetet