Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

Uppdaterad

Den 31 mars i år börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

I Sverige har sjukdomar och skador som beror på dålig organisatorisk och social arbetsmiljö ökat med 70% sedan 2010. Föreskriften från Arbetsmiljöverket förtydligar kraven på arbetsgivare och arbetstagare inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

AFS 2015:4 tar bland annat upp regler kring:

  • Krav på utbildning och kompetens
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Läs hela föreskriften här: Organisatorisk och social arbetsmiljö