Vår VD blir Arbetsmiljöingenjör

Skrivet den

Våran VD Svante Andersson har utbildat sig till Arbetsmiljöingenjör. Svante har parallellt med sitt jobb läst 2 år på Folkuniversitet i Göteborg. Tanken är att vi skall utveckla oss inom arbetsmiljöutbildning ännu mer. Svante kan även hjälpa företag som konsult inom arbetsmiljö.

Vi kan exempelvis hjälpa ditt företag med:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskanalyser och riskbedömningar
  • Framtagning av lagmatriser
  • Förberedelser inför arbetsmiljöcertifieringar
  • Framtagning av lagmatriser
  • Riskbedömning av damm
  • Kvartsdamm
  • Buller
  • Vibrationer

Givetvis håller Svante även utbildningar inom arbetsmiljö som BAS P/U och Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM