Brandskyddsföreningen inför nya avgifter 1 januari 2015

Uppdaterad

Brandskyddsföreningen kommer från och med 1 januari 2015 att ta ut en administrativ avgift för varje deltagare som genomgår utbildningen Heta Arbeten. Avgiften är på 1 000 kr och ger bl.a. deltagaren tillgång till Brandskyddsföreningens tidning BrandSäkert. Utöver denna höjda avgift tillkommer även en ny kostnad på 20 kr för registrering av varje deltagare.

Atlas Copco

Uppdaterad

TA Utbildning har tecknat ett ramavtal med Atlas Copco gällande utbildningar i Heta Arbeten.
Avtalet sträcker sig över två år och gäller på samtliga Atlas Copcos anläggningar i Sverige.