Utbildningar

Ansvar & arbetsmiljö

Våra ansvarsutbildningar vänder sig främst till platschefer, arbetsledare, skyddsansvariga eller andra personer med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Första linjens chefer är en utbildning som vänder sig till dig som är ny som chef.

Läs mer

Brandsäkerhet

Kursen heta arbeten är ett försäkringskrav för alla som arbetar med t.ex. svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Läs mer

Elsäkerhetsutbildningar

Våra elutbildningar vänder sig till personer som skall jobba med drift eller underhåll av elnätet samt personer som skall jobba i och intill elektriska anläggningar. Vi är godkända av Energiföretagen att genomföra dessa utbildningar.

Läs mer

Maskinutbildning

När du väljer en maskinutbildning hos oss får du kvalitativt upplägg och kursinnehåll, med erfarna och engagerade lärare. Våra maskinutbildningar följer riktlinjer från olika branschorganisationer där kraven är högt satta. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet står högt i kurs hos TA Utbildning. Utbildningstiden (1-9 v) varierar beroende på vilken maskin man väljer och förkunskaper.

Läs mer

Säkerhet

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetstagarens säkerhet. Det är viktigt att säkerställa personalen har tillräcklig kompetens och att Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterade kunskaper uppfylls.

Läs mer

Utbildning inom Arbete på väg

Här finner du kvalitetssäkrade utbildningar inom Arbete på väg. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Läs mer