Ansvar & arbetsmiljö

Våra ansvarsutbildningar vänder sig främst till platschefer, arbetsledare, skyddsansvariga eller andra personer med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Första linjens chefer är en utbildning som vänder sig till dig som är ny som chef.