Första linjens chef – chefsutbildning

Har du gått från att vara en i gruppen till att bli första linjens chef? Vår chefsutbildning hjälper dig att hitta din nya yrkesroll. Det är en ledarskapsutbildning som handlar om att undvika de värsta fallgroparna, vara förberedd och ha kunskap. Våra erfarna lärare hjälper dig att bli tryggare med grundläggande chefsverktyg. Utbildningarna genomförs i Stockholm och Göteborg.

Vem är kursen för?

Du som är gruppchef, teamleader, försteman, samordnare, arbetsledare & projektledare drar nytta av denna utbildning.

Kursupplägg

Kursen genomförs vid två separata tillfällen, 2 + 2 dagar. Med några veckors mellanrum mellan kurstillfällena får du tid att tillämpa ny kunskap från din utbildning i praktiken, i vardagen på arbetsplatsen.

Ur kursinnehållet

 • Ledarskap – att leda
  • Att gå från en i gänget till chef – ny i rollen
  • På stolen mellan ledningen och medarbetarna
  • Vilka krav och ansvar har du
 • Personligt ledarskap
  • Hur ge och ta konstruktiv kritik
  • Hur bli naturlig i ditt ledarskap
  • Coachande ledarskap
  • Vem är jag? Att se och värdesätta individuella olikheter
 • Teambuilding
  • Att målstyra – hur får du alla att sträva efter samma mål
  • Hur få rätt teamsammansättning
 • Coaching
  • Coachande ledarskap
  • Mål som förankras av både tanke och känsla skapar motivation
  • Konsten att ställa frågor
  • Vad är viktigast att skapa tydlighet kring
  • Delegering med hjälp av coaching
 • Medarbetarsamtal
  • Innehåll och struktur i ett samtal
  • Att ge och ta emot feedback
  • Koppling till lön och belöning
 • Konflikter
  • Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen
  • Symptom och signaler
 • Arbetsgivaransvaret
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt

Boka chefsutbildning idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning för första linjens chef.