Utbildning inom Arbete på väg

Här finner du kvalitetssäkrade utbildningar inom Arbete på väg. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Vilka är kurserna för?

Våra kurser inom Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet.

Vilka utbildningsnivåer finns?

Arbete på väg – Nivå 1: grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader. Det kan man göra här: Arbete på väg – Nivå 1

Arbete på väg – Nivå 2: kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.

Arbete på väg – Nivå 3A: kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även för personal inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.

Arbete på väg – Nivå 3B: kompetenskrav för vakter, lotsförare och de som är ansvariga för trafiksignaler.

Äldre upphandlingar:

Enligt Vägverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när man arbetar på eller vid anslutning till dessa vägar.

  • Säkerhet På Väg (från första arbetade timman)
  • Miljö (efter 100 arbetade timmar)
  • Hjälp På Väg (efter 100 arbetade timmar)
  • Utmärkningsansvarig (Måste alltid finnas på plats vid aktivt arbete)
  • Vaktutbildning (Vid arbete som trafikvakt/signalvakt)

För att beställa någon av dessa kurser inom Arbete på väg kontakta oss. Annars boka bland kommande kurser under respektive kurs nedan.

sbsv_logo_alt_high