Miljö på väg

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar mer än 100 timmar/år på eller vid anslutning till väg. I storstäderna gäller kravet från första timmen.

Dokumentation

Efter godkända kunskapstest så erhålls ett utbildningsbevis som är godkänt av Vägverket. Giltighetstiden är 5 år.

Kursinnehåll

  • Trafikens miljöpåverkan
  • Miljöförebyggande åtgärder
  • Beställarnas och myndigheterna miljökrav
  • Miljöplan i projekt