Arbete på väg - Nivå 1.1+1.2+1.3 (Ej vakt)

Denna kurs är en kombinationsutbildning av nivå 1.1-1.2-1.3
Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.
* Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
* Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.
* Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc. enl. Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371

Målgrupp

Kompetenskrav för förare av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 1.2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 1.3. Vi kör nivå 1.1 och 1.2 som en kombinationsutbildning. Utbildningarna gäller i 4 år.