Arbete på väg - Steg 1.1+1.2+1.3+2.1

Denna kurs är en kombinationsutbildning av steg 1.1-1.2-1.3-2.1
Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.
* Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
* Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.
* Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc. enl. Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371

Målgrupp

Personal som svarar för eller utför arbete eller en roll som beskrivs i detta dokument ska ha den kompetens som anges närmare i följande avsnitt.
Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en kompetent person både teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningarna gäller i 4 år.