Arbete på väg - Nivå 3A

Målgrupp

Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även för personal inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.