Heta Arbeten

Alla arbeten som utförs med verktyg som avger värme eller gnistor kallas för Heta Arbeten. Exempel på sådana arbeten är:

 

 • Svetsning
 • Lödning
 • Arbete med rondell
 • Uppvärmning
 • Torkning
 • Skärande bearbetning.

 

Utbildningen ger den kunskap som krävs för att utföra förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten, så att risken för brand eller andra skador minimeras. Utbildningen ger också behörighet att arbeta som brandvakt eller tillståndsansvarig. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Efter genomgången utbildning får deltagare ett utbildningsbevis från Svenska Brandskyddsföreningen, i form av ett certifikat för Heta Arbeten som är giltigt i fem år.

Vem är kursen för?

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten enligt exemplen ovan, övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning, samt arbete som brandvakt eller tillståndsansvarig. Försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för Heta Arbeten.

Försäkringskrav

Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på att alla som arbetar med Heta Arbeten har utbildning och aktuellt certifikat.

Dokumentation – certifikat Heta Arbeten

Efter genomförd utbildning med godkända prov får deltagare utbildningsbevis av Svenska Brandskyddsföreningen, ett certifikat för Heta Arbeten som är giltigt i fem år.

Ur kursinnehållet

 • Allmänt om brandfarliga Heta Arbeten
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandkunskap, brandsläckning & släckutrustning
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö
 • Tätskiktsarbete
 • Bränder som orsakats av Heta Arbeten

Boka kurs för certifikat i Heta Arbeten idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.