Systematiskt brandskyddsarbete

Målgrupp

Alla som arbetar med systematiskt branskyddsarbete inom företag, verksamheter och organisationer.

Dokumentation

Efter genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis i form av diplom.

Kursinnehåll

  • Skriftlig dokumentation av brandskyddet.
  • Skriftlig dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet
  • Namngiven brandskyddsansvarig
  • Utbildning och övning av personal
  • Kontroll och uppföljning av brandskyddet