Elsäkerhet

Våra elutbildningar vänder sig till personer som skall jobba med drift eller underhåll av elnätet samt personer som skall jobba i och intill elektriska anläggningar. Vi är godkända av Svensk Energi att genomföra dessa utbildningar.