EBR maskinförarutbildning

Mål och syfte

Företaget som genomför kabelförläggningsarbeten ska i sina egenkontrollprogram kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning har genomgått lämplig utbildning innan de får genomföra arbete hos elnätsföretag. Exempelvis grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.
Personer som utför arbeten med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och tillgjort sig kunskap enligt gällande dokument, Krav vid kabelförläggning. Denna kunskap ska kunna styrkas med ett utbildningsintyg från EBR Kabelförläggning (Idag KRAV 05:17).

Målgrupp

Samtliga maskinförare som deltar i maskinellt byggande och underhåll av elnät ska genomgå EBR-maskinförarkurs.

Deltagarnas förkunskaper

Yrkesbevis för jordförflyttande maskiner.
Liftutbildning
ESA utbildning
EBR Kabelförläggning KRAV 05:17

Kursinnehåll med praktiska övningar

  • Olika metoder för resning och rasering av stolpar
  • Personbefordran med arbetskorg
  • Förläggning av kabel
  • Utrustning/materiel
  • Tid

    1 dag