EBR maskinförarutbildning och ESA

Mål och syfte

Företaget som genomför kabelförläggningsarbeten ska i sina egenkontrollprogram kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning har genomgått lämplig utbildning innan de får genomföra arbete hos elnätsföretag. Exempelvis grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.
Personer som utför arbeten med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och tillgjort sig kunskap enligt gällande dokument, Krav vid kabelförläggning. Denna kunskap ska kunna styrkas med EBR utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Målgrupp

Samtliga maskinförare som deltar i maskinellt byggande och underhåll av elnät ska genomgå maskinförarkurs, EBR Maskinförarintyg.

Kursinnehåll

1.Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
2.EBR krav på kompetens
3.Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning
4.Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
5.Schaktning/kabelförläggning enligt EBR kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
6.Egenkontroll

Tid

2-3 dagar