EBR maskinförarutbildning - BB3 och ESA

Kursen vänder sig till dig som skall förlägga kabel samt arbeta med byggnation av luftledningar. Elsäkerhetsverket klassar detta som elarbete och därmed krävs Begränsad Behörighet 3. Efter utbildningen samt godkända slutprov kan du ansöka om BB3 hos elsäkerhetsverket.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Ellagstiftning
 • Ansvarsfördelning vid elarbete
 • ESA-entreprenör
 • Tillstånd för grävning
 • Förläggning av kabel
 • KJ41 kabelförläggning
 • K10 Stolpförankringar
 • Praktiska prov stolpresning
  Slutprov

Målgrupp

Maskinentreprenörer och anläggningsarbetare som skall arbeta med förläggning av elkabel och stolpresning.

Mål och syfte

Att utbilda så att kunskap erhålls för att ansöka om Begränsad Behörighet BB3 hos Elsäkerhetsverket