ESA Grund och Arbete

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig skall arbeta vid elanläggningar. Elanläggningens innehavare kräver att personer som arbetar vid elanläggningar har erforderlig kompetens.

Dokumentation

Efter genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis.

Ur kursinnehållet

 • Ansvar enl. lag- Arbetsmiljö och ellagstiftning
 • Definitioner, terminologi och tabeller
 • ESA Utbildning och kompetens
 • ESA funktioner
 • Planering av arbete
 • ESA – entreprenör
 • Skötselåtgärder
 • Arbete med elektrisk fara
 • Arbete utan spänning-AUS
 • Arbete nära spänning-ANS
 • Arbete med späning-AMS
 • Prov