Elsäkerhetsutbildning ESA - 14

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig skall arbeta vid elanläggningar. Elanläggningens innehavare kräver att personer som arbetar vid elanläggningar har erforderlig kompetens.

Dokumentation

Efter genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis.

Ur kursinnehållet

 • Ansvar enl. lag- Arbetsmiljö och ellagstiftning
 • Definitioner, terminologi och tabeller
 • ESA Utbildning och kompetens
 • ESA funktioner
 • Planering av arbete
 • ESA – entreprenör
 • Skötselåtgärder
 • Arbete med elektrisk fara
 • Arbete utan spänning-AUS
 • Arbete nära spänning-ANS
 • Arbete med späning-AMS
 • Prov