Elsäkerhetsutbildning ESA - 14

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig skall arbeta vid elanläggningar. Elanläggningens innehavare kräver att personer som arbetar vid elanläggningar har erforderlig kompetens.

Dokumentation

Efter genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis.

Ur kursinnehållet

  • Lagstiftning
  • Arbetsmiljö
  • Ansvar
  • ESA – entreprenör
  • Prov