ESA Instruerad person

Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning är personer som skall utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller invid en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt invid kabel, gräsklippning, rengöring, målning mm.
För varje arbete där det finns elektriska riskkällor skall det finnas en utsedd ansvarig person, elsäkerhetsledare.

Ur innehållet:

Ansvar enligt lagar
Säkerhetsavstånd icke elektriskt arbete
ESA funktioner
Entreprenörsarbete
Planering av arbete
Utförande av arbete
Allmän information Arbetsmetoder
Överenskommelse om tillträde