Grundkurs stolparbete, (Trädstolpe)

Enligt AFS 2000:6, Mast och stolparbete.

Inklusive nedtagning av nödställd.