Kompetensprov Grävmaskin

Efter godkänt kompetensprov erhålls ett yrkesbevis för grävmaskin.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med grävmaskiner. För att genomgå kompetensprov för grävmaskin krävs en erfarenhet av maskinen på minst 30 månader.

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att anställda maskinförare har grävmaskinistutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Vilka krav ställer branschen?

Ovanpå lagkravet finns transport och byggbranschens (TYA och BYN) egna högre ställda krav och riktlinjer på vilken dokumentation föraren skall ha.

 

Ur kursinnehållet

  • Utföra säkerhetskontroller
  • Daglig tillsyn och underhåll
  • Uppbyggnad och arbetssätt
  • Tillsatsaggregat
  • Stabilitetsfaktorer
  • Lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Manövrering och teckengivning

Boka kompetensprov för grävmaskin idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning.

TYA_maskinmarke_orange_transp_bakgr