Kompetensprov Grävmaskin – Grävmaskinsutbildning

Med denna utbildning och kompetensprov för grävmaskin säkrar du maskinförarkompetens med sikte på yrkesbevis. Det utbildningsbevis du får efter godkänd grävmaskinsutbildning kan du tillsammans med intyg på 30 månaders erfarenhet byta till ett yrkesbevis för arbete med grävmaskin från transportbranschen TYA. Allt enligt de krav och riktlinjer som Arbetsmiljöverket och TYA ställer.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med grävmaskiner. För att genomgå kompetensprov för grävmaskin krävs en erfarenhet av maskinen på cirka 6 månader.

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att anställda maskinförare har grävmaskinistutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Vilka krav ställer branschen?

Ovanpå lagkravet finns transportbranschens (TYA) egna högre ställda krav och riktlinjer på vilken dokumentation föraren skall ha. Yrkesbevis för arbete med grävmaskin erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs.

Dokumentation – Utbildningsbevis – Yrkesbevis (TYA)

Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet av arbete med grävmaskin erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts kan utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis för arbete med grävmaskin. Arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar skickas tillsammans med utbildningsbeviset till TYA.

Ur kursinnehållet

  • Utföra säkerhetskontroller
  • Daglig tillsyn och underhåll
  • Uppbyggnad och arbetssätt
  • Tillsatsaggregat
  • Stabilitetsfaktorer
  • Lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Manövrering och teckengivning

Boka kompetensprov för grävmaskin idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning.

TYA_maskinmarke_orange_transp_bakgr