Kompetensprov - Lastbilsmonterad kran

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med lastbilsmonterade kranar. För att göra kompetensprov krävs en erfarenhet av maskinen på ca 6 månader.

Lagstiftning

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda sina maskinförare.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Branschkrav

Ovanpå lagkravet finns transportbranschens (TYA) egna högre ställda krav och riktlinjer på vilken dokumentation föraren skall ha. Yrkesbevis erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs

Utbildningstid

2 dagar

Yrkesbevis (TYA)

Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts skall utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis. Detta görs genom att skicka in ett arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar samt utbildningsbeviset till TYA.

Ur kursinnehållet

  • Utföra olika typer av lyft
  • Beräkning av lyftförmåga
  • Kassationsregler för lyftredskap
  • Lyftvinklar
  • Stabilitet
  • Tecken och signaler
  • Personlyft

TYA_maskinmarke_orange_transp_bakgr