Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Vem är kursen för?

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Vad säger lagstiftningen

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Ett personligt certifikat till deltagaren utfärdas från liftutbildningsrådet. Detta gäller i fem år och måste sedan förnyas genom en repetitionsutbildning. Mer info se www.liftutbildning.se

Ur kursinnehållet

  • Olycksstatistik
  • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
  • Liftutbildningsrådet
  • Stabilitet
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Säkert handhavande
  • Säkerhetsfunktioner på liften

Boka liftutbildning för certifiering bland kommande kurser idag. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad liftkurs. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

lur_logo_typ2a_clr-transp_150px