Minikransutbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder minikranar i sitt arbete.

Lagstiftning

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 §29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Kurstid

1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter och körvana.

Ur kursinnehållet

  • Arbetsmiljö
  • Riskbedömning
  • Säkra lyft
  • Uppbyggnad och drift
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Körning och manövrering
  • Maskinens begränsningar