Kompetensprov - Mobilkran

Efter godkänt kompetensprov erhålls ett yrkesbevis för mobilkran.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med mobilkranar. För att göra kompetensprov krävs en erfarenhet av maskinen på minst 30 månader.

Lagstiftning

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda sina maskinförare.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Branschkrav

Ovanpå lagkravet finns transport och byggbranschens (TYA och BYN) egna högre ställda krav och riktlinjer på vilken dokumentation föraren skall ha.

Utbildningstid

2 dagar

 

Ur kursinnehållet

  • Utföra säkerhetskontroller
  • Daglig tillsyn och underhåll
  • Uppbyggnad och arbetssätt
  • Tillsatsaggregat
  • Stabilitetsfaktorer
  • Lyftförmåga enligt lyftdiagram
  • Manövrering och teckengivning

TYA_maskinmarke_orange_transp_bakgr