Säkerhet

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetstagarens säkerhet. Det är viktigt att säkerställa personalen har tillräcklig kompetens och att Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterade kunskaper uppfylls.