HLR - Hjärtlungräddning

Lagstiftning

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 och AFS 2001:1 skall det finnas beredskap och resurser på arbetsplatsen för att möta hastigt insjuknande, akuta skador och olyckor.
Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper men ska också se till att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och vilka rutiner som gäller

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla. Att ha kunskaper om Hjärt-, lungräddning är avgörande för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna hjälpa en person vid ett livshotande tillstånd

Dokumentation

Denna utbildning uppfyller de lagkrav som krävs för att man skall erhålla grundläggande kunskaper i Hjärt-, lungräddning.
Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas HLR-certifikat.
Certifikatet är giltigt i 2 år

Kursinnehåll

  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Introduktion HLR
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Hjärtstartare
  • Kompressioner