Motorkapsutbildning

Sedan den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla som arbetar med arbetsutrustningar med särskilda risker har utbildning för att få använda dessa (AFS 2006:4). Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?

Utbildningen riktar sig till dig som ska använda
motorkap eller till ansvarig arbetsledare som
behöver känna till risker med motorkap.

Dokumentation – Certifikat

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Boka motorkapsutbildning idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning i motorkap. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.