Motorsågsutbildning

Med vår motorsågsutbildning får du kunskap om hur avverkningarbetet kan bli så säkert, skonsamt och smidigt som möjligt. Att arbeta med motorsåg omfattar många olika situationer med både enkla och mer komplicerade moment. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna. Motorsågskörkort är ett krav från Arbetsmiljöverket, arbetsgivare som inte följer reglerna måste betala sanktionsavgift.

Vem är kursen för?

Vår motorsågskurs vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med motorsågar eller röjsågar.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fastslår att alla som arbetar med motorsågar och röjsågar skall ha genomgått motorsågsutbildning för den typ arbete som skall utföras. Efter sista dec 2014 ska arbetsgivare som låter anställda använda motorkedjesåg utan rätt utbildning betala en sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.

AFS 2012:01 Användning av motorkedjesågar och röjsågar

Dokumentation – personligt certifikat: körkort för motorsåg

Vid avklarad motorsågsutbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Arbetsmiljöverket rekommenderar att detta motorsågskörkort förnyas efter fem år.

Ur kursinnehållet

 • Arbetsmiljöreger
 • Hantering av såg
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn
 • Konstruktion
 • Skötsel
 • Filning av kedja
 • Arbetsteknik och planering
 • Arbetssituationer
 • Riskbedömningar
 • Praktiska övningar
 • Prov

Se till att alla i arbetslaget har motorsågskörkort. Boka motorsågskurs idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.